Lange Termijn Analyse AEX-index – 675 of 490?

De AEX-index zit, zoals gevoeglijk bekend, al sinds begin 2016 in een Uptrend. Deze Uptrend startte met een koers rond 380, en bereikte tot dusver een hoogste koers van circa 455. In april 2016 werd vanaf circa 435 een Halfmast patroon gestart binnen deze Uptrend, waarbij in juli een laagste koers werd bereikt rond 505. Het Halfmast patroon werd begin november met een opwaartse uitbraak uit dat patroon voltooid, bij een koers rond 530. Het Koersdoel van deze Halfmast is op langere termijn een koers van liefst circa 675. Belangrijk voor het vervolg van de lange termijn Uptrend, is dat de koers niet terugkeert in het Halfmast patroon. Eerste weerstand in opwaartse richting is de top eind oktober/bovenzijde Uptrend nu rond 560.

CropperCapture[195]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bovenkant van dat patroon bevindt zich nu rond 520. We zien drie bevestigingen van het belang dat koersniveau voor de trend op lange termijn. De eerste is de onderkant van de lange termijn Uptrend, de tweede is de Ichimoku Cloud onder de Lagging line en tenslotte ligt daar ook het 200-Daags gemiddelde. Gedrieën noteren ook zij rond de 520.

Wanneer de 520 neerwaarts gebroken zou worden, dan is dat einde Uptrend. Als eerste doelzone verschijnt dan de 500-490. Daar ligt de onderkant van het Halfmast patroon, alsmede het 38,2% Retracement level van de Uptrend. De 500-490 komt overeen met het Flap & Klap Koersdoel welke geldt bij een neerwaartse uitbraak uit de Uptrend.

Al met al geven de diverse bovenstaand gehanteerde technische invalshoeken dus een mooi eenduidig beeld. 520 is cruciaal nu. Erboven blijft de lange Uptrend intact, eronder gaan de lange termijn kaarten mogelijk opnieuw worden geschud. Voor lange termijn beleggers is dit dus een interessant koersniveau. Daar steun vindend is er initieel ruimte van 35 punten tot circa 455, eronder brekend en blijvend 20-30 punten ruimte tot 500-490. Of voor wie op korte termijn vanaf het huidige niveau 540 een positie zou willen innemen zou een interessante vraag kunnen zijn: wordt het eerst 555 of 525?

Reacties zijn gesloten.