Trendsignalen

[Under Construction]

De werking van onze Trendsignalen is exact gelijk aan de Swingtrade Signalen. Het enige verschil zit hem in de tijdsduur welke de Signalen belopen en de grootte van de verwachte koersbeweging. Voor de werking van de Trendsignalen verwijzen we dan ook naar de uitleg van de Swing Tradesignalen.

De Trendsignalen zijn bedoeld voor de wat minder actieve traders die bij voorkeur soms ’s weekends, soms ’s avonds, en soms overdag op de beurs actief willen zijn. Telkens als we een mogelijk mooi Trendsignaal zien aankomen, publiceren wij die op deze site, met onze onderliggende Technische Analyse, Grafiek en Uitleg. Deze is dus voor iedere bezoeker van Stocktimer gewoon te lezen. Zodra wij na verloop van tijd een mooi Instapmoment zien, ontvangen onze Abonnees hiervan direct bericht via de e-mail.

De Trendsignalen belopen niet enkele dagen, maar enkele weken. En het Koersdoel circa 6%, met een Stoploss van circa 3%. Omdat de Trendsignalen groter gedimensioneerd zijn dan de Swing Tradesignalen, zijn ze nog eenvoudiger op te volgen, omdat daartoe meer tijd is dan bij de Swing Tradesignalen. We verstrekken de Trendsignalen dan ook niet altijd tussen de middag, maar bijvoorbeeld ook gewoon al ’s avonds of in het weekend. De Trendsignalen zijn, door hun grootte, ook minder gevoelig voor koersschommelingen zoals deze bijvoorbeeld door het weekend veroorzaakt worden. De Trendsignalen gaan dus in de regel ook Over Weekend. En de eventuele aanpassingen van Koersdoel en Stoploss met de MSL Factor kunnen wekelijks voorkomen, in plaats van dagelijks.